SU Gods

Frankeringsservice

Vi kan erbjuda central frankeringsservice av postförsändelser till absolut lägsta pris.

Våra kunder debiteras en kostnad på 500 SEK/mån för hanteringen och dessutom tillkommer kostnaden för förbrukat porto.

För närvarande har vi ett stort antal institutionskunder men har utrymme för några till.

Fler och fler har insett att kostnaden för hyra av egen frankeringsmaskin vida överstiger den vi debiterar och då får man dessutom utföra arbetet själv.

Önskas mer information gällande central frankering kontakta Björn Röstlund på tel 08-16 25 17.

 

SU GodsNyttiga telefonnummerWebbplatskarta