SU Gods

Hantering av farligt avfall

Lämna farligt avfall

 

Alla typer av farligt avfall utom det radioaktiva märks med avfallsetikett och lämnas i rum M212, Svante Arrhenius väg 16F. Öppettider är onsdag och fredag kl. 10.30 - 11.00.

 

Radioaktivt avfall märks med etikett och lämnas i rum A205 (mitt emot SU-butiken) på onsdagar kl. 9.45 - 10.15.

Vid begäran om hämtning av avfall vid institutionen, skall vår samarbetspartner SEKA Miljöteknik AB  kontaktas, som också svarar på övriga frågor.

SEKA Miljöteknik AB

Okvistavägen 28 A

186 40 Vallentuna

Tfn: 08-23 53 00

 

Platsansvariga

Daniel Sellberg

Mobil: 070-795 00 26

daniel.sellberg@sekamiljoteknik.se

 

Patrik Karlsson

Mobil: 070-795 00 27

patrik.karlsson@sekamiljoteknik.se

 

 

 

 

 

 

 

Spill och sanering

 

Spill ska omedelbart samlas upp och platsen för spillet rengöras. Beroende på spillets egenskaper ska lämplig skydds- och saneringsutrustning användas. Flytande spill ska alltid samlas upp med absorptionsmedel. Spillet förpackas efter dess egenskap och behandlas som farligt avfall. Vermikulit rekommenderas som absorptionsmedel.

 

Emballage för farligt avfall

 

I laborativ verksamhet förekommer flera sorters emballage avsedda för olika avfallsslag. De som används för transport måste vara godkända för transport av farligt gods.

 

Lämpligt emballage som kan beställas från SU-butiken, t ex kartong med skyddande innersäck, dunkar och avfallsbehållare i plast. Emballage för smittförande avfall ska vara utformat så att det inte kan öppnas och sedan återförslutas, utan att detta syns.

SU GodsNyttiga telefonnummerWebbplatskarta