SU Gods

Återvinningshantering

Stockholms universitet sorterar i genomsnitt 900 ton avfall varje år och det mesta av avfallet energiåtervinns eller blir till ny råvara. Avfall som uppkommer i verksamheten är hushållsavfall, industriavfall och farligt avfall.

Universitet har ett väl fungerande källsorteringssystem och allt avfall som genereras i verksamheten omhändertas på ett miljö- och hälsoriktigt sätt. En upphandlad avfallsentreprenör sköter omhändertagandet av avfallet.

På universitet finns det ett antal miljöstationer där medarbetare kan lämna sitt källsorterade avfall. Miljöstationerna är så långt som det är möjligt anpassade till de kringliggande verksamheternas källsorteringsbehov.   

 

Om det saknas en behållare för ett avfallsslag som du vill lämna på miljöstationen ska du inte lämna det löst på golvet eller i en annan behållare. Det försvårar för de som arbetar med avfallshanteringen. Kontakta istället Godsmottagningen för rådfrågning.

 

Vid kassering av skrymmande avfall såsom gamla möbler, elektrisk utrustning och kylskåp ska beställning av hämtning göras. Detta sker mot en kostnad.

 

För rådfrågning eller beställning av hämtning av skrymmande avfall:

Godsmottagningen på Inköp och logistik, tfn 08-16 2517 eller e-post: gods@su.se

 

För information gällande fraktioner och fraktionsindelning samt frågor som rör universitetets miljöarbete:

Miljökoordinator
Jenny Lilliehöök
Telefon: 08-16 39 88
E-post:
jenny.lilliehook@su.se

Följande fraktioner hanteras vid Stockholms universitet;

Ytterligare information gällande de olika fraktionerna finner du under följande länk: http://www.su.se/miljo/s%C3%A5-g%C3%B6r-du/avfallshantering/kontorsavfall

 

 

Universitetets återvinningshantering sköts för närvarande av

Hans Andersson Recycling Stockholm AB

Box 42142

126 15 Stockholm

Tfn växel: 08-445 77 00

infosto@hansandersson.se

Avtalsansvarig

Peter Lemberg

Tfn: 08-447 47 07

Mobil: 070 293 03 80

peter.lemberg@hansandersson.se

Drift- och rapporteringsansvarig

Tomas Arlinder

Tfn: 08-445 77 00

Mobil: 070 467 07 34

Arbetsledning

Tomas Arlinder

Mobil: 070 467 07 34

tomas.arlinder@hansandersson.se

Här hittar du miljöstationer:

D3, Södra huset,

mitt emot stora soprummet med utgång mot kulverten

A2, Arrheniuslaboratoriet,

utanför SU-butiken, hus A, plan 2

Geovetenskap,

plan 2 under entrén

Frescati hagväg hus 8,

på gaveln mitt emot hus 10

Kräftriket hus 18,

parkering finns vid hus 3

Socialhögskolan,

Sveaplan 162

 

SU GodsNyttiga telefonnummerWebbplatskarta