SU Gods 

Telefonlista
Godsmottagning


Björn Röstlund, bjorn.rostlund@su.se, arbetsledare                                                                                      08-16 25 17

Fax arbetsledning                                                                                                                                                   08-16 12 26


Internpost                                                                                                                                                                08-16 34 39

Posttur, Södra huset ABC                                                                                                                                     070-779 28 05

Posttur, Södra huset DEF                                                                                                                                     073-460 48 39

Posttur, Arrheniuslaboratorierna                                                                                                                       070-625 86 06

Posttur, Bil Frescati/Kista                                                                                                                                    070-290 15 58

Posttur, Bil Kräftriket/City                                                                                                                                   070-462 14 13Återvinning

Distrikt 1 (Södra husen, Arrheniuslab, Geologi, Allhuset, SUB)                                                                 0722-407 300

 

Teknikergruppen

Adam Jortfelt                                                                                                                                                          070-246 89 85

Fredrik Bergström                                                                                                                                                 070-681 63 17

Jörgen Ersmark                                                                                                                                                      070-720 54 58

 

SU GodsNyttiga telefonnummerWebbplatskarta