SU Gods

3. Beställning av återvinningstjänster

3. Beställning av återvinningstjänster

Här kan Du beställa hämtning av gods som skall återvinnas. För att underlätta för vår planering vill vi veta vilken fraktion/er som ingår i beställningen. Följande fraktioner hanteras idag av universitet:

Färgade glasförpackningar, ofärgade glasförpackningar, elavfall (elektriska apparater m.m.), kablar, metall, plast, returpapper, wellpapp och pappersförpackningar, blandat trä, sorterbart avfall, tonekassetter och färgpatroner, batterier, lampor och lysrör. 

* Förnamn
* Efternamn
* Telefon
* E-post
* Institution
* Kundnummer vid Godsmottagningen samt beskrivning av önskad tjänst.

Hjälp oss att bekräfta att du inte är en robot.

Mata in texten som du ser nedan.
Ny* Obligatoriskt
SU GodsNyttiga telefonnummerWebbplatskarta